12/12/2013

Ja, då satt man här igen. Två månader har gått sen jag senast skrev något, men ändå har det inte gått en dag utan att jag loggat in här på bloggen. Jag har bara inte skrivit något. Det är ett val jag gjort både medvetet och omedvetet. Jag insåg att jag blev trött på att känna press över att jag var "tvungen" att skriva något, men den pressen satt bara i mitt eget huvud. Jag ville skriva bra och intressanta inlägg, men eftersom min vardag kändes så alldaglig och ointressant, fick jag en känsla av otillräcklighet. Jag började tappa bort anledningen till varför jag började blogga från första början. Min blogg var ett bollplank för mig där jag kunde skriva av mig, men istället började jag stressa över hur jag skulle kunna få fler läsare så min blogg också kunde bli stor och känd. Stress som jag inte har en aning om varför jag la på mig själv. Jag började försöka tvinga fram inlägg och då tog det bara stopp. Allt jag skrivit har fortfarande varit jag, men som ni säkert märkte så var det några fraser som började återkomma om och om igen i mina inlägg. "Jag har inte så mycket att berätta" eller "det har inte hänt så mycket". Varje gång jag skrev dessa ord fick jag lite smått ångest och kände mig så otroligt oinspirerad. Min vardag kändes så tråkig, men det är min vardag och jag lever inte ett glamoröst liv.
 
Jag är i det stora hela nöjd med det jag har just nu och det är det viktigaste. Därför kommer denna bloggen få en helt ny inriktning. Jag kommer gå tillbaka till att använda den som mitt bollplank och kommer skriva mer om alla olika tankar och åsikter jag har. Jag kommer inte blogga varje dag, kanske inte ens varje vecka, men jag kommer blogga när jag har något att blogga om. Det nya året som snart är här, ska ge min blogg en nystart. Jag kommer endast blogga om sånt som jag faktiskt vill blogga om och jag hoppas att ni vill följa med på den resa som jag nu tar med bloggen. Förhoppningsvis utvecklas jag även lite som människa i det verkliga livet samtidigt, haha.

Well, I'm sitting here again. Two months have passed since I wrote anything, yet not a day has gone by without me logging in. I just haven't written anything. It's a choice I made both consciously and unconsciously. I realized that I was tired of feeling pressured and also felt like I was "forced " to write something, but the pressure was only in my own head. I wanted to write good and interesting posts, but since my every day life felt so common and uninteresting, I got a sense of inadequacy. I began to lose track of why I started blogging in the first place. My blog was a place for me where I could write what ever came to mind, but instead I started stressing out about how I could get more readers and how my blog could become great and famous. Stress that I have no idea, why I put on myself. I started trying to force posts out, but it only made my brain close up. Everything I've written has been me, but as you probably noticed there were some phrases that began to repeat themselves again and again in my posts. "I don't have much to tell you" or "nothing much has happened." Every time I wrote those words, I felt a little bit of anxiety and so incredibly uninspired. My every day life felt so boring, but it's my every day life, and I don't live a glamorous life.

On the whole I'm satisfied with what I have right now and that's what matters. Therefore, this blog will take a completely new direction. I'm gonna go back to using it as my sounding board and I'm gonna write more about all the different thoughts and opinions I have. I will not be blogging every day, maybe not even every week, but I will blog when I have something to blog about. The new year is almost here, and with it I'm gonna give my blog a new start. I will only blog about things that I actually want to blog about and I hope you will join on the journey. Hopefully I'll develop a little  as a person in real life at the same time, haha.

0 comments