The Results Are In

För en vecka sen var jag på Södra Älvsborgs Sjukhus på en ultraljudsundersökning och häromdagen fick jag resultatet. Först kunde jag inte låta bli att skratta då det stod "[...] ultraljud njurar visade inget avvikande" då det självklart hade gjort det i och med mina redan existerande njurproblem, men självklart förstår jag att de menade att det såg normalt/bra ut för min del. Känns väldigt skönt att veta eftersom jag varit lite orolig över detta.

A week ago I went to Southern Älvsborgs Hospital for an ultrasound and the other day I got the results. At first I couldn't stop laughing since the letter said "[...] ultrasound kidneys showed no abnormality". Since I already have exciting problems I knew it had, but of course I understand that they meant everything looked normal/good for me. It's really nice to know since I've been worrying about it.
0 comments