No Longer Nameless

Jag började på mitt jobb i början på mars och det är först nu som mitt namn står med på stämpelklockan samt att jag fått en egen namnbricka. Bara fyra månader sent kanske, men bättre sent än aldrig, haha. Nu känns det i alla fall som att jag är en del av arbetsplatsen och arbetslaget, men jag fattar inte riktigt varför sommarjobbarnas namn finns med. De flesta av dem kommer ju ändå försvinna i slutet av sommaren liksom, haha :P
 
Hur som helst, så är det skitsamma egentligen. Jag trivs på mitt jobb och är tacksam och glad över att jag har det. Förhoppningsvis övergår min provanställning till något mer permanent lite längre fram.

I started my work in the beginning of March and it's not until now that I've got my name up on the time clock and got my own name tag. Just four months late maybe, but better late than never, haha. It feels like I'm a part of the work place and the work force now, but I don't understand why all the summer workers have their names there. Most of them will disappear once the summer is over anyways, haha :P
 
Anyway, it doesn't really matter. I like my job and I'm thankful and happy that I have it. Hopefully my probationary employment will become something more permanent down the line.
0 comments